Aktuality

Začiatok súťažnej sezóny 2017

V nedeľu 21.5.2017 sa náš súťažný tým zúčastnil na obvodovom kole hasičskej súťaže pre okrsky Lemešany, Kokošovce a Mirkovce. 

Súťaž pozostávala zo štafety 8 x 50m a z jedného pokusu v požiarnom útoku. 

Naše družstvo zvládlo štafetu s časom 85,97 sekundy bez jediného trestného bodu a po tejto časti súťaže sa umiestnilo na 1. mieste. 
Nasledoval požiarny útok s klasickými hadicami typu B75 & C52 a s nasadeným pretlakovým ventilom, kvôli vyrovnanému boju družstiev. Teda nerozhodoval stroj, ale zručnosť družstva.
V požiarnom útoku sme dosiahli čas 23,58 sekundy. To nám žiaľ stačilo len na 2. miesto v okrsku. Víťazstvo nám ušlo len o vlások, bohužiaľ, neférovým spôsobom čo nás veľmi mrzí. Ale stalo sa a my ideme ďalej! :) 

Sláva víťazom, česť porazeným.
Tešíme sa na ďalšie súťaže!
 

8.2.2017

Člen nášho zboru Bc. Jakub Klamarčík vypracoval informačný portál pre verejnosť žijúcu v povodí riery Torysa Pomoc pri povodni. Portál je určený, ako pre laicku, tak aj odbornú verejnosť a dozviete sa tam všetky potrebné a dôležité informácie ako postupovať, koho kontaktovať, aké sú Vaše povinnosti pri povodni.

23.12.2016

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.

Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky.

Príjemné, krásne a ničím nerušené prežitie Vianočných sviatkov, Vám želá celý kolektív Dobrovoľného hasičského zboru obce Šarišské Bohdanovce ☺

Vykurovacia sezóna 2016

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov resp. požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, nesprávna inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav vykurovacích telies. Okrem spomenutého asistuje i nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavinami či žeravým popolom.

Hasiči za účelom eliminácie požiarov v obytných domoch a iných objektoch odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a pod..

Hasiči varujú!

  • Vykurujete správnym palivom?

do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru;

  • Máte čisté komíny?

čisté komíny sú základom bezpečia. Každý majiteľ domu by si mal pravidelne nechať prehliadnuť a vyčistiť komínové teleso;

  • Uskladňujete správne palivo?

v tesnej blízkosti kotlov, kachieľ a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier uložený v tesnej blízkosti spotrebičov;

preto nepodceňujte nebezpečenstvo okolo Vás a nebuďte ľahostajní ku svojmu okoliu!

Zdroj: https://www.minv.sk/?hasicitrencin&sprava=hasici-varuju-zacina-sa-vykurovacia-sezona-3  ; cit. dňa 10.10.2016