Žiadosť o sponzorovanie

DHZ Šarišské Bohdanovce hľadá sponzorov, ktorí by boli ochotní prispievať a podporovať chod dobrovoľných hasičov v obci. Akýkoľvek peňažný alebo vecný príspevok, bude použitý na činnosť zboru v obci a na súťažiach v hasičskom športe, ktoré sa uskutočňujú v Prešovskom a Košickom kraji. 

DHZ Šarišské Bohdanovce má 2 mužské a ženské družstvo, ktoré sa pravidelne zúčastňujú, v rámci časových a finančných možností (od mája do októbra v priemere 1 súťaž do týždňa) hasičských súťaží, či už nočných, denných alebo súťaží do kopca, štafeta, železný hasič a raz až dvakrát ročne organizujú súťaž v Šarišských Bohdanovciach. Taktiež súťaží v ŠHL (Šarišská hasičská liga, predtým POHL- Prešovská okresná hasičská liga) už niekoľko rokov a naše umiestnenia sa stále zlepšujú. Spoločným znakom súťaží je množstvo súťažných družstiev, veľký počet divákov, rastúci záujem u ľudí všetkých vekových kategórií, čiže každá súťaž je skvelou príležitosťou aj pre Vašu reklamu. Výsledky súťaží a informácie o DHZ sú k dispozícií na stránke obce www.sarisskebohdanovce.sk a na stránke POHL www.pohl.estranky.sk.

Okrem športových aktivít, vykonáva DHZ funkciu protipožiarnej ochrany majetku a obyvateľstva obce, vykonáva preventívne opatrenia v oblasti ochrany pred požiarmi, pomáha pri obecných aktivitách. Počas niekoľkých rokov nášho fungovania sme sa zúčastnili jednej likvidácie požiaru a niekoľkých technických zásahov pri nárazových búrkach a pri iných technických zásahoch.

Chod dobrovoľného hasičského zboru, ako aj jeho súťažných družstiev si vyžaduje nemalé finančné prostriedky a možnosť finančného dotovania zo strany obce, ako aj možnosti samotného DHZ zarobiť si, sú značne obmedzené. Preto sa obraciame k Vám, k Vašim firmám a žiadame o finančnú / vecnú podporu. 

Finančné a vecné prostriedky budú použité na:

 • nákup dresov, nové prilby (cca 25 eur na jedného súťažiaceho),
 • štartovné (väčšinou 15 eur na jedno súťažné družstvo),
 • pohonné hmoty do PPS (prenosné požiarne striekačky) na súťaže a tréningy (cca 25 - 40 eur na mesiac),
 • doprava na súťaže (od 15 eur v závislosti od vzdialenosti) - momentálne máme dopravu sponzorovanú,
 • organizácia súťaže v obci ( cca od 200 eur),
 • nepredvídané finančné výdavky (oprava PPS, poškodené hadice a iné príslušenstvo).

Prostriedky, ktoré sa nepoužijú na chod súťažných družstiev budú použité na:

 • rekonštrukciu a úpravu požiarnej zbrojnice a blízkeho okolia (zateplenie, nová fasáda, úprava terénu, zavedenie vodovodu do zbrojnice),
 • obnovu materiálno - technického zabezpečenia DHZ (oprava PPS, oprava hasičského automobilu LIAZ CAS25),
 • nákup novej techniky a príslušenstva, nákup pohonných hmôt (plávajúce čerpadlo, osvetľovacia technika, náradie, hadice typu C a B, hasiace prístroje),
 • školenie, previerky a odborná príprava členov DHZ (kurz PP, odborná príprava technikov PO, odborná príprava preventivárov PO obce atď.). 

Čo ponúkame

 • propagáciu/reklamu Vašej firmy na dres, prilbu, nohavice,
 • propagáciu/reklamu Vašej firmy na PPS (celkovo ich máme tri), prenosné čerpadlo,
 • propagáciu/reklamu Vašej firmy na súťažiach (reklamný banner na našom stanovišti atď.), reklamné bannery, letáky, nálepky a pod. na našej súťaži v Šarišských Bohdanovciach,
 • umiestnenie propagačných/reklamných materiálov v priestoroch požiarnej zbrojnice, poprípade priľahlého okolia,
 • uvedenie názvu Vaše firmy medzi sponzorov DHZ na stránke obce,
 • šírenie dobrého mena Vašej firmy na súťažiach.