História zboru
Od vzniku po súčasnosť

Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v obci Šarišské Bohdanovce datuje dokument: "Hlavná správa o zložení a štruktúre hasičskej organizácie Šarišskej župy s prihliadnutím na zadelenie obcí do stotín, oddielov a čiat s menami veliteľov" a uvádza dátum 25. júl 1894.

V tomto období bol veliteľom VIII. Bohdanovskej stotiny kňaz Kompamyik István, veliteľom oddielu bol pomocný notár zo Šarišských Bohdanoviec Sztavistyák János. Do oddielu patrili aj susedné obce Ploské a Varhaňovce. Veliteľom čaty bol Fedák Andor, miestny pomocník správcu. 

Pri vzniku DHZ organizácia disponovala základným vybavením na hasenie požiarov a to hasičskou striekačkou ťahanou koňmi, kožené vedrá a lopaty.

1943 - 1949 Počas 2. sv. vojny bola činnosť dobrovoľného hasičského zboru pozastavená a zbor prešiel pod vedenie civilnej ochrany.

1950 Obec pre zbor zakúpila modernú techniku: Tatra 805 CAS 16, dýchacie prístroje, azbestové ochranné obleky pracovné a vychádzkové rovnošaty

Technika zboru bola od vzniku uskladňovaná len v stodole veliteľa a zbor taktiež nemal žiadne priestory na schádzanie svojich členov. Z toho dôvodu sa začala výstavba hasičskej zbrojnice na námestí obce.

1966  Postavená murovaná hasičská zbrojnica odovzdaná do užívania DHZ. Táto budova slúži zboru dodnes.

1986

Jeden z míľnikov DHZ Šarišské Bohdanovce. Pod vedením veliteľa Ladislava Martoňáka bolo zostavené prvé súťažné ženské družstvo v hasičskom športe v obci a s pomocou starostu obce Imrichom Sabolob bola obnovená technika zboru zakúpením cisternovej automobilovej striekačky Liaz 706 RTHP CAS 25 a prenosnej striekačky PS 12 s prívesným vozíkom. Táto technika sa v zbore nachádza dodnes. 

2001 - 2007

Veliteľom sa stal Marián Derian. V týchto rokoch bol rozkvet zboru hlavne v hasičskom športe. Zbor mal mužský aj ženský tím. Boli zakúpené nové hadice a organizovali sa aj súťaže v obci. Žiaľ v roku 2007 dochádza k strate záujmu o DHZ a rozpade kolektívu. Jedinou členkou, ktorá sa snažila zachrániť organizáciu bola pani Marta Kropková. 

2010

Obnovenie činnosti zboru v našej obci. Príchod nových mladých členov ochotných pracovať a učiť sa novým veciam. Predseda zboru bola pani Marta Kropková.

Nový kolektív mužov sa rozhodol zapojiť do hasičského športu

Začalo sa s opravou značne poškodeného vozidla Liaz 706 RTHP CAS 25 a opravami požiarnych striekačiek PS 12 a PS 8. V rámci vlastných možností sa renovovala aj brána hasičskej zbrojnice a taktiež vnútorné úložné priestory.   

2011 - 2012

Po novom rozbehnutí zboru vznikol taktiež nový ženský kolektív v zbore. Táto partia mladých ľudí sa s veľkým záujmom pustila do všetkých aktivít ktoré súviseli s DHZ. Pripravovali sa spoločne na súťaže, začali vykonávať aj činnosť v obci ako napríklad obnovenie tradície stavania mája, štefanské zábavy, každoročné vyrábenie klziska, organizácia obvodových súťaží v obci a zábavný Deň detí . Tiež vytvorili v schátralej miestnosti miestnej tribúny na futbalovom ihrisku "klubovňu" na schádzanie sa mladých ľudí nielen zo zboru len za pomoci vlastných prostriedkov. V roku 2011 sa v obci na miestnom ihrisku konalo aj taktické cvičenie z dôvodu preverenia schopností mladých dobrovoľných hasičov, na ktorom sa zúčastnili aj zbory okolitých dedín. V lete 2012 si organizácia zakúpila do svojej zbierky ďalšiu požiarnu striekačku PS 18, ktorá slúži športovému hasičskému družstvu dodnes.  


7.5.2012 & 9.6.2012

V noci dňa 7.5.2012 sa obcou prehnala silná prietrž mračien, ktorá mala za následok vytopenie niekoľkých dvorov hlavne na námesti obce a zaliatie námestia súvislou vrstvou zeminy, ktorú dážď vyplavil z okolitých polí. Členovia zboru pracovali niekoľko hodín na odstránení zeminy z hlavnej cesty, autobusovej zastávky a snažili sa vytvoriť cesty pre odtok vody z dôvodu upchatia obecných kanálov. To všetko vykonávali počas neutíchajúceho dažďa.

Skoro na vlas identická situácia nastala aj 9.6.2012. Prietrž mračien opäť spôsobila zaplavenie námestia, priekop a chodíkov bahnom, ktoré sme taktiež celý deň odstraňovali. V tomto prípade nás aspoň hrialo Slnko ☺. 

2013-2015

V tomto období sa zbor naďalej rozvíjal. Členovia zboru absolvovali základné školenie dobrovoľných hasičov a zdravotnícke kurzy. Zveľadilo sa okolie hasičskej zbrojnice a bol vybudovaný plot okolo budovy. Tímy mužov a žien sa každým tréningom zlepšovali vo svojich športových výkonoch. 

Zapojili sme do činnosti DHZ aj miestnu základnú školu. Vykonali sme pre ich žiakov niekoľko exkurzií, kde sme ich zasvetili do činnosti našej ogranizácie, opísali sme im techniku zboru, ktorú si samozrejme mohli aj vyskúšať.  

V roku 2014 sme boli zaradení do kategórie "B" v rámci systému plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenska. Z toho dôvodu sa nám naskytla možnosť využiť finančnú injekciu na nákup technických prostriedkov pre činnosť dobrovoľného hasičského zboru. Vďaka tejto podpore sme zakúpili v tomto období jedno nové kalové čerpadlo Heron, elektrocentrálu Heron a technické prostriedky na vykonanie zásahu (hadice, armatúry, pracovné náradie, zásahové odevy).  

Žiaľ, rok 2015 bol rokom posledným pre súťažné družstvo žien. Kvôli svojej nedisciplinovanosti a neochote vykonať nápravu vo svojom správaní v zbore bol výbor nútený zamietnuť ženám ďalšie pôsobenie na akýchkoľvek súťažiach, avšak nevylúčil ich zo zboru. Ale aj napriek tomu členky ženského súťažného družstva opustili rady nášho dobrovoľného hasičského zboru.  

Na vzdory tejto nepríjemnej situácie sme v tomto roku dokázali vytvoriť nové družstvo mužského dorastu, ktoré je ambiciózne, šikovné a ochotné sa zapojiť do každej činnosti zboru. 

Zapojili sme sa aj do verejných akcii ako Hasiči deťom v Prešove, ukážka hasenia požiaru penou na Včelárskom dni v našej obci a taktiež sme mali ukážku techniky na Dni obce spojenú s vytvorením peny pre deti. 

2016 po súčasnosť 

Rok 2016 sme začali prípravou mužského dorasteneckého tímu. Boli oboznámení s fungovaním, používaním a údržbou hasičskej techniky. Po osvojení náradia sa začali pripravovať na pohárové súťaže. Na jar bolo vytvorené aj nové družstvo žien - dorasteniek ktoré tiež začali so svojou prípravou na ich jedinú obvodovú súťaž ktorá sa konala v našej obci.

Dátum 3.5.2016 sa do histórie našej organizácie zapísal čiernymi písmenami. V tento deň sme prišli o nášho nového člena dorasteneckého tímu Samuela Merkovského (†16), ktorý zomrel pod kolesami vlaku 

Zo zdrojov plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek sme tento rok nakúpili nové kalové čerpadlo Hecht a nové zásahové obleky spolu s prilbami a obuvou.  

Družstvo mužov sa zúčastnilo na 9 z 10 kôl Prešovskej okresnej hasičskej ligy. Keďže v pravidlách POHL sa do záverečného hodnotenia ráta 9 najlepších umiestnení družstva, tímu to na hodnotení neuškodilo ☺.  

V závere roka sa konala Výročná členská schôdza nášho zboru. Keďže je volebné obdobie, členovia si volili nový výbor organizácie a novozvolený výbor si rozdeľoval úlohy v zbore.