O nás

Dobrovoľný hasičský zbor je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.  Zbor v obci Šarišské Bohdanovce pôsobí v obci už 100 rokov a aktuálne má 56 členov.

Činnosti vykonávané DHZ Šarišské Bohdanovce

  • Záchranné a hasiace práce, pomoc pri živelných pohromách v obci Šarišské Bohdanovce, na vyžiadanie aj pre iné obce
  • Záchranné práce a služby pomocou dostupnej techniky
  • Vykonávanie protipožiarnej asisitenčnej hliadky
  • Brigádnícka činnosť na oprave a úprave techniky a zbrojnice
  • Poriadanie hasičských súťaží v obci
  • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
  • Výchova a práca z mládežou, preventívno-výchovná činnosť
  • Spoluorganizovanie osláv v obci