PS 18
Požiarna striekačka

  • čerpadlo s motorom TAZ 1500 s upraveným výkonom na 1800l/min
  • táto požiarna striekačka slúži na športové účely DHZ
  • zakúpená v roku 2012
  • pravidelná generálna oprava každé 3 roky (výmena piestov, brúsenie hlavy motora)