Kontaktujte nás

Dobrovoľný hasičský zbor Šarišské Bohdanovce

Šarišské Bohdanovce 100, 082 05 Prešov 

Poštová adresa:

Šarišské Bohdanovce 87, 082 05 Prešov

Predseda zboru p. Marta Kropková

+421 948 555 432

Veliteľ zboru p. Marián Derian

+421 905 898 732

dhz.sarisske.bohdanovce@gmail.com

Stránka obce Šarišské Bohdanovce
https://www.sarisskebohdanovce.sk