PS 12
Požiarna striekačka

  • je to čerpadlo s motorom Škoda 1203, ktoré je uložené v ráme
  • výkon čerpadla je 1200 l/min
  • v DHZ od roku 1986
  • slúži na čerpanie vody zo studní, potokov
  • max. sacia výška 7 metrov