ŠKODA 706 RTHP CAS 25
Cisternová automobilová striekačka

Cisternová automobilová striekačka CAS 25 Š 706 RTHP je hasičský automobil využívaný už len v dobrovoľných hasičských zboroch určený na prepravu hasičského družstva s potrebným príslušenstvom k rýchlemu zásahu pri požiaroch na miestach s nedostatkom vody. Cisternovú automobilovú striekačku tvorí podvozok Škoda 706 RTHP, trambusová (bezkapotová) kabína pre 4 člennú posádku, nádrže na vodu a penidlo, čerpacie zariadenie a ukladacie priestory pre príslušenstvo. Táto cisternová automobilová striekačka je v hasičskom zbore od roku 1986. Slúži na prepravu vody, vecných prostriedkov a členov DHZ. Ročne najazdí cez 200km